Loading the content... Loading depends on your connection speed!

شماره تماس : 09358547878
سبد خرید - 0 تومان

درباره ما

اگر از من عباس هدایتی پرسشی در مورد این شمع ها پرسیده شود، کامل ترین پاسخی که میتوانم بدهم این قطعه شعر است:

شمع رازی
پنهان نداشت
جز روشنایی
پرند خیال

امیدوارم این شمع ها به دوستان جدیدم و هر آن کس که حتی نگاهی گذری به روشنایی کوچک این شمع ها می اندازد، لحظه های زیبای زندگیشان را زیباتر کمی گرم تر از قبل ثبت نماید و حتی اگر بازگشتی به خاطرات کم سو گذشته داشت کمی آن ها را روشن تر و پر نور تر بنماید.

Mobile version: Enabled